Děkanátní Kahoot! kvíz

Všichni zúčastnění budou odměněni zábavou, kterou si při tom užijí, nejvíce však výherce, který získá i malý dárek! ?? Postupně budou přibývat další soutěže, těšte se a vyhrávejte!

Jako nickname si dejte svoje jméno a příjmení, ať vás můžeme v případě výhry snadněji najít.

Odkaz pro 1. týden: Play Kahoot! – Enter game PIN here!

Odkaz pro 2. týden: https://kahoot.it/challenge/e8384ba5-79fe-49b7-b35c-67375a65cb7e_1607269898785

Odkaz pro 3. týden: https://kahoot.it/challenge/e8384ba5-79fe-49b7-b35c-67375a65cb7e_1607901987915

Odkaz pro 4. týden: https://kahoot.it/challenge/e8384ba5-79fe-49b7-b35c-67375a65cb7e_1608505326115