Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové

CSM probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let.  Program bude velmi pestrý a bohatý, takže si v něm každý může najít něco zajímavého: např. zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející, koncerty, slavení eucharistie, poutavé katecheze… Setkání je však také skvělá příležitost ke strávení delšího času se svými podobně smýšlejícími vrstevníky.

KDY: 9.-14. srpna 2022
KDE: Hradec Králové
PRO KOHO: pro mladé od 14 let (výjimky jsou řešeny individuálně – kontaktujte Markétu)
CENA: 1600 Kč (pro přihlášení od 31. 5., později bude cena vyšší)

Ubytování a strava budou zajištěny ve školských zařízeních. Podrobnější informace vám budou zaslány na základě přihlášení. Přihlášku, program setkání, novinky apod. naleznete na stránce: https://celostatnisetkanimladeze.cz/

Účastníci mladší 18 let vyplňují spolu s přihláškou také kartu mladších, kde uvádějí dospělou osobu, která za ně po dobu setkání přebírá formální zodpovědnost (ze Štípy pojede minimálně Markéta Knápková, kontaktujte přímo ji).

S mladými z naší farnosti bychom na místo i zpět domů jeli společně veřejnou hromadnou dopravou.